Balet

Balet

Balet dla dzieci to zajęcia, które rozbudzają zamiłowanie do tańca. Wyrabiają poczucie rytmu, koordynację ruchową , muzykalność. Kształtują wrażliwość na piękno, poczucie estetyki, a przede wszystkim postawę i sposób pięknego poruszania się. Dzieci na tych zajęciach poznają podstawy baletu, a wyuczone elementy łączymy w małe etiudy taneczne i układy choreograficzne. Lekcje prowadzone są przez Joannę Frątczak, absolwentkę szkoły baletowej w Łodzi, uczestnika wielu spektakli teatru wielkiego w Łodzi i Operze Narodowej w Warszawie. Aktualnie profesjonalna tancerka zespołu Śląsk. Raz w miesiącu odbywa się lekcja pokazowa dla rodziców, dziadków, opiekunów. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych BALERINKI ( 4-5 lat) 50 min , ARTIS (6-8 lat ) 60 min .